Přejít na: Obsah | Menu | Konec stránky

Historie SOS dětských vesniček

Myšlenka SOS dětských vesniček vznikla po 2. světové válce v Rakousku. V důsledku obrovských ztrát na životech a zdraví během válečných let žilo tehdy v Evropě mnoho dětí, které ztratily své rodiče, a osamělých žen, které ztratily své partnery. Cílem SOS dětských vesniček bylo nabídnout těmto ohroženým sociálním skupinám pomoc a životní perspektivu. Děti získaly milující matku, která jim vytvořila nový domov plný lásky a porozumění, ženy získaly možnost najít nový smysl svého života v péči o osamělé děti. První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1949 v rakouském Imstu a postupně vznikaly další. Potřeba péče o ohrožené děti, které byly z různých důvodů vytrženy ze své původní rodiny, je bohužel stále aktuální, a proto v průběhu druhé poloviny 20. století vznikaly SOS dětské vesničky i v dalších částech světa. Dnes fungují celkem ve 132 zemích světa.

V České republice, resp. tehdejším Československu se myšlenka SOS dětských vesniček objevila ve druhé polovině 60. let. V roce 1969 vzniklo Sdružení SOS dětských vesniček a v následujících letech zahájily činnost dvě SOS dětské vesničky v Karlových Varech a Chvalčově. Po nuceném přerušení činnosti v období let 1975 – 1989 obnovilo Sdružení SOS dětských vesniček svou existenci ihned po pádu komunistického režimu. V současné době Sdružení SOS dětských vesniček v České republice provozuje tři SOS dětské vesničky (Karlovy Vary – Doubí, Chvalčov, Brno – Medlánky) a tzv. Komunitu mládeže v Brně. Cílem Sdružení je poskytnout skutečný domov dětem, jejichž biologická rodina se o ně nechtěla nebo nedokázala postarat. Primárně SOS dětské vesničky přijímají děti z etnických menšin a větší sourozenecké skupiny, které jsou obtížně umístitelné v rámci systému individuální pěstounské péče. Bližší informace o činnosti Sdružení naleznete na internetové adrese http://www.sos-vesnicky.cz