Přejít na: Obsah | Menu | Konec stránky

SOS Vesničky

Poslání a cíle SOS dětských vesniček

Cílem SOS dětských vesniček je poskytnout dětem, které se ocitly mimo vlastní rodinu a nemají možnost být umístěny v adoptivní či individuální pěstounské péči, možnost vyrůstat v rodinném prostředí. Děti připravujeme společně s matkami pěstounkami cíleně na samostatný život. více >>>

Historie SOS dětských vesniček

Myšlenka SOS dětských vesniček vznikla po 2. světové válce v Rakousku. V důsledku obrovských ztrát na životech a zdraví během válečných let žilo tehdy v Evropě mnoho dětí, které ztratily své rodiče, a osamělých žen, které ztratily své partnery. více >>>