Přejít na: Obsah | Menu | Konec stránky

Partnerství

Dr.Oetker a Sdružení SOS dětských vesniček

Počátkem roku 2010 bylo uzavřeno tříleté partnerství mezi společností Dr.Oetker, spol. s r.o. a Sdružením SOS dětských vesniček s cílem podpoření projektů ke zlepšení podmínek pro život v SOS dětských vesničkách ve výši 1 mil. Kč. V roce 2013 bylo partnerství mezi společností Dr. Oetker a SOS dětskými vesničkami prodlouženo o další tři roky, v jejichž průběhu bude na projekty SOS dětských vesniček věnován další 1 mil. Kč. V roce 2016 bylo partnerství mezi společností Dr.Oetker a SOS dětskými vesničkami opět prodlouženo o další tři roku. Částka, která byla na projekty věnována se navýšila na 1 300 000 Kč.

Dr.Oetker bude pravidelně podporovat SOS dětské vesničky bezplatnými dodávkami výrobků Dr.Oetker, které jsou např. v případě výrobků na pečení ideální pro podporu rodinné sounáležitosti a pohody. Dr.Oetker bude příležitostně poskytovat jinou materiální podporu určenou ke zlepšení života dětí v náhradní rodinné péči. V roce 2010 financoval  Dr.Oetker opravu hydroinstalace v jednom domě v SOS vesničce Chvalčov a opravu střech na 2 domech v SOS vesničce Doubí.

Toto partnerství je vyjádřením společenské odpovědnosti firmy Dr.Oetker a není vázano na prodej výrobků. Smlouva bude naplněna bez ohledu na aktuální finanční situaci firmy. Pro naši rodinnou firmu jsou hodnoty jako rodina, důvěra a zodpovědnost naším každodenním závazkem a patří k běžnému životu firmy.